Chính sách thanh toán – Nam Duoc Online

Tại namduoconline.vn việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt: thanh toán khi nhận hàng (Pay Cash On Delivery).

Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

  1. Thanh toán khi nhận hàng (Pay CashOn Delivery)

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, namduoconline.vn sẽ xác nhận với bạn qua email, điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định namduoconline.vn cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn thông qua email.

  1. Thanh toán chuyển khoản

Khách hàng có thể chuyển khoản số tiền mua sản phẩm theo các số tài khoản sau: (Phương thức thanh toán này đang được cập nhật)

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

/ /